تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …دستگاه سلفون کشخوش بو کنندهای هواسرورنگ

بازی مجموع صفر!/ نفت ۱۴ دلاری چه معنایی برای ایران دارد؟