اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سپاه طرح «آمر معروف محله» را در قم اجرا می‌کند