جهانگیری: دولت تمام توان خود را برای حل مشکلات خوزستان به کار می‌گیرد / مسله کم آبی در کشور و خوزستان یک واقعیت انکارناپذیر است