فلسطین برای ازسرگیری مذاکرات با اسرائیل اعلام آمادگی کرد