واکنش آلمان به تهدید اسرائیل علیه ایران: دنبال دیپلماسی با تهران هستیم