اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیشرفت در حوزه لغو تحریم‌ها و نحوه اجرای توافق احیای برجام طی چند ماه