اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

احیاء جهاد سازندگی یکی از ضرورت‌ها و نیاز‌های امروز کشور است/ تاکید بر هدایت نقدینگی به سمت طرح‌های تولیدی