اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آخرین وضعیت احیای برجام در گزارش نشریه فرانسوی