میثم رضایی؛ مرگ مشکوک ثروتمندی که سر ثروتمندان کلاه گذاشت