رئیس سابق نظام پزشکی: آمار درخواست مهاجرت پزشکان نگران‌کننده است