قفسه کارکرده / قفسه دست دوم/قفسه …عکاسی صنعتی و تبلیغاتیمهارکشلیست قیمت تیرچه پیش تنیده

دختر ۱۰ساله پس از شکنجه در مراسم جن‌گیری جان باخت