تایید برگزاری نشست هسته‌ای ایران و اروپا در هفته جاری / اتحادیه اروپا: مورا و باقری در مورد نحوه از سرگیری مذاکرات وین و طرف‌های برجام گفتگو می‌کنند