بانک آمریکایی: نفت ۱۵۰ دلار می‌شود

بانک آمریکایی: نفت ۱۵۰ دلار می‌شود