اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اروپا همچنان منتظر پاسخ واشینگتن به ایران در مورد متن پیشنهادی اتحادیه اروپاست