اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت هنوز در شناسایی مساله و ارائه راهکار‌های اقتصادی رفتار معقولی نشان نداده/ مشکل اقتصاد با جراحی حل نمی‌شود