مدیرعامل بیمه پارسیان: بیمه و بانک می‌توانند خدمات متقابل بسیار زیادی برای یکدیگر داشته باشند

مدیرعامل بیمه پارسیان: بیمه و بانک می‌توانند خدمات متقابل بسیار زیادی برای یکدیگر داشته باشند