نگرانی درمورد تکرار موج پنجم کرونا/ زائرانی که بدون واکسن به عراق رفتند!