پاسخ تند جلالی به منتقدین آیت الله هاشمی/ واقعیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهیم تا اغراض سیاسی خود را توجیه کنیم

پاسخ تند جلالی به منتقدین آیت الله هاشمی/ واقعیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهیم تا اغراض سیاسی خود را توجیه کنیم