دست‌های پشت پرده عامل افت شدید بورس؟

دست‌های پشت پرده عامل افت شدید بورس؟