بلینکن: وضعیت مذاکرات وین یکی دو روز آینده روشن می‌شود

بلینکن: وضعیت مذاکرات وین یکی دو روز آینده روشن می‌شود