اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کلمه «تنگنا» نمی‌تواند عمق فشاری که روی مردم است را بیان کند/ در سال جدید فشار بیشتری به دولت می‌آوریم