جزئیات درگیری رهبران طالبان/ آیا ملا عبدالغنی برادر حاشیه نشین شده است؟