تاکید رئیسی بر پیشگیری از نوسان‌های ارزی/ بانک مرکزی موظف شد منابع ارزی خارج از کشور را بازگرداند