زهره الهیان: پول و زمین می‌دهیم، فرزند بیاورید +فیلم