تحلیل توییت‌های اسنودن/ یک افشاگری درباره ایران در راه است؟