یک مقام ارشد اتحادیه اروپا می‌گوید ایران هنوز آماده بازگشت به مذاکرات احیای برجام نیست