اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

 کسور مربوط به حقوق آبان ماه بازنشستگان پرداخت شد