اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آدرس سکونت ٧٣ میلیون ایرانی را داریم/ به افرادی که اطلاعات سکونت ندهند، پاسپورت و خدمات بانکی نمی‌دهیم