١۴ درصد افراد بالای ١٨ سال اصلا تمایل به تزریق واکسن کرونا ندارند