در صورت شکست دیپلماسی حول برجام، به «نقشه دوم» فکر نمی‌کنیم/ زمان برای بازگشت تهران به مذاکرات محدود است