اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پوتین چه زمانی خواهد مرد؟ / به زمان پخش باله دریاچه قو توجه کنید