انتقاد نماینده مجلس از حامیان افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان: حقوق خودشان بالاست یا نمی‌دانند در بازار چه خبر است

انتقاد نماینده مجلس از حامیان افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان: حقوق خودشان بالاست یا نمی‌دانند در بازار چه خبر است