برگزاری مراسم گرامی‌داشت یادواره ۱۴ هزار شهید حوزه کارگری