رئیس جمهور: ایران با همه کشور‌ها بنای همکاری دارد/ زیر بار زور نمی‌رویم