آخرین آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۵۷۷۳۴۱۹ نفر مبتلا و ۱۲۳۸۷۶ نفر فوتی