تولید انواع پوشاک و قبول سفارشاتکاراگاه خصوصیجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …دستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …

خروج سرمایه از کشور ادامه دارد/ اراده‌ای برای کنترل بازار ارز وجود ندارد/ احتیاط دولت برای حفظ موجودی ذخایر تا انتخابات آمریکا