فروش غنچه(سرگل) خشک گل رزساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختماندوزینگ پمپ .مترینگ پمپارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …

زندگی در ویرانه‌های کوره‌ِ خاموش محمودآباد/ نان قسطی می‌گیریم/ ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پول برق می‌دهیم/ فروش موادغذاییِ اهدایی برای پرداخت قبض