اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فراگیرترین یخبندان 1400 در ۲۸ استان/ دمای ۳۴۰ شهر به زیر صفر رسید