پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به سرپرستان خانوار مبتلا به کرونا

پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به سرپرستان خانوار مبتلا به کرونا