گیت کنترل ترددآموزشگاه نارونکلیه امو صادرات و واردات بدون انتقال …اعطای نمایندگی فروش سبزی و صیفی …

جدی‌نبودن ماجرای اخطار قطع روی قبوض؛ آب و برق قطع نمی‌شود