اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رژیم نژادپرست آلمان برای جنایت علیه ایرانیان عذرخواهی کند