اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تاکید رئیسی بر صیانت از فرهنگ وتمدن با کتاب