اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قوه قضاییه در قبال تخریب‌کنندگان اموال عمومی برخورد بازدارنده دارد