فروش نفت ایران نسبت به پارسال افزایش خیره‌کننده‌ای داشته است