اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دربار سلطنتی عمان: سفر رئیسی مظهر حسن همجواری و روابط حسنه است