اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مورا: در حال پیشرفت هستیم، به نتیجه مذاکرات وین خوش‌بین هستم