آغاز توزیع هوشمند مرغ و تخم‌مرغ «درب منزل شهروندان»

آغاز توزیع هوشمند مرغ و تخم‌مرغ «درب منزل شهروندان»