تشکیل کمیته ای برای تدوین برنامه مبارزه با آلودگی هوای تهران و کلانشهرها