اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کدام شهر بسیار ناسالم شد؟