خرید گوسفند زنده عید قربانآلومینا اکتیووزنه کالیبراسیون کلاس E2لیست قیمت تیرچه پیش تنیده